Andre trossamfund

Aal Menighedsråd har siden 1977 vedtaget, at Aal Kirke skal være åben for alle hver dag i tidsrummet kl. 9-16. - Eventuelle særåbninger uden for dette tidsrum og alle folkekirkelige handlinger og arrangementer vil kunne imødekommes efter aftale med kirkeguiden.

Således er der samtidig givet mulighed for, at andre trossamfund eller religiøse grupper vil kunne besigtige og i et begrænset omfang benytte et mindre udsnit af kirkeskibet i Aal Kirke til en kortvarig andagt uden brug af kirkens installationer eller af egne medbragte religiøse genstande.

Muslimske gravsætninger vil indtil videre kunne anvises af Varde Provsti idet Aal Menighedsråd endnu ikke har taget stilling til, hvor en sådan grav / grave eventuelt skal placeres.

Henvendelse til kirkeguide
Gert Ravn – Tlf.: 75.27.19.15
gert-ravn@mail.dk
www.aalsogn.dk