Forslag

Aal Kirke:
I kirkeskibets tilmurede norddør bør snarrest placeres sognets ældste og mere end tusind år gamle granitfond / vievandskar, der i dag henstår ubeskyttet for nedbrydning på Aal Kirkegård. – Den smukke granitfond / vievandskar blev i 2007 erklæret for danefæ af Nationalmuseet.

Efter granitfondens placering inde i Aal Kirke vil jeg foreslå, at fonden fyldes op med sand, hvori besøgende kan sætte og tænde et stearinlys under deres personlige andagt i kirken uden for de annoncerede gudstjenester, således, som det praktiseres i mange andre danske by- og sognekirker.


Granitfondens nye placering
på Aal Kirkegård pr. 9. maj 2012

Aal Kirkegaard:
Eksisterende kampestensdige langs Nørregade bør forlænges mod syd til privat skel, idet den nuværende bøgehæk misklæder og forringer helhedsindtrykket af den smukke nye del af kirkegården.

Trærelieffer flyttes til kirkens pulpitur
Træreliefferne fra omkring 1450 flyttes fra nuværende placering på kirkens nordlige korvæg, hvor den er usynelig for menigheden og til en ny placering på forsiden af kirkens pulpitur (ofte foreslået af kirkens menighed).

Endvidere foreslås
1. Gl. dørhåndtag morteres på yderdør i Sakristiet (ligger på Graverhusets loft),
2. Afskaf afbrænding af den fredede vegetation imellen kirkegårds digets sten

Børsmose Kirkegaard
Alle de tilbageværende gamle gravsten bør "fredes", idet hver af disse gamle mindesten repræsenterer en flere af de familier, der ved Ekspropriationen af landsbyerne Grærup, Børsmose og Kjærgaard i 1967 mistede deres hjem for altid; således er alle de endnu bevarede gravsten de eneste tilbageværende minder om livet længst mod vest i Aal sogn.

Henvendelse til kirkeguide
Gert Ravn – Tlf.: 75.27.19.15
gert-ravn@mail.dk
www.aalsogn.dk