Børsmose Kirke

Den lille og meget smukke filialkirke ligger i dag helt alene ude i det unikke mennesketomme hedelandskab nær den gamle kystlinie fra forrige istid og øst for den fredede Grærup Langsø.

Men trods kirkens manglende lokale menighed siden fraflytningen af landsbyerne Børsmose, Grærup og Kjærgaard ved Statens ekspropriationer i 1967, nyder Børsmose Kirke i dag betydelig bevågenhed, og ofte er der trængsel ved de tre ordinære månedlige gudstjenester, hvor adskillige børn døbes og der tillige ofte er eftermiddagsbryllupper, mens traditionelle begravelser og bisættelser hidtil i hovedsagen har været forbeholdt de tre nedlagte landsbyers tidligere slægter, er det nu muligt for alle, at finde deres sidste hvilested herude midt i ”Eventyrets Land”, hvor rudler af urtidskronhjortene flokkes mens titusindvis af trækfugle flere gange årligt overflyver kirkegården, der også i de hede sommermåneder gæstes af den brune hugorm, mens kirkens egen gærdesmutte ofte ses benytte hullet foroven til højre for indgangsdøren.


Børsmose Kirke set fra øst.


Børsmose Kirke er tegnet af arkitekt Frederik Bang og indviet den 29. juni 1902, hvor kirken da lå helt åben modsat i dag, hvor en tæt lund af grantræer omslutter den lille kirkegård med kirke.

Kirken er kun 14 meter lang, og er opført af mursten og består af skib med et lille, tresidet pyramidekor i øst og et tårnparti med firesidet pyramidespir i vest. Taget er af skiffer. Hovedindgangen er i vest; i korets østende er en mindre dør der oprindelig var tiltænkt til præsten brug, men som nu kun yderst sjældent anvendes af denne. – De rundbuede, profilerede vinduer, tre i hver af skibets langsider, var tidligere omgivet af røde kantsten, nu står kun selve karmen – ligesom den profilerede gesims – i blank mur, mens murværket overalt ude og inde er hvidkalket. Vestdøren har tympanonfelt med korsmærke og herover et cirkelvindue. Rummet dækkes af et lavt spændt tøndehvælv af træ; den brede, runde korbue har små prydsøjler med terningkapitæler.

Inventaret er overvejende samtidig med kirkebygningen og forfærdiget efter arkitektens udkast. – Alterbilledet der er fra omkring 1910, er et stort korsstingsbroderi i en rektangulær ramme i skønvirkestil, udført efter tegning af arkitekt Martin Nyrup, der i samme år leverede forlæg til baldakiner i Københavns Rådhus. – Broderiet forestiller en rosenguirlande i skyer, der omgiver et støbt krucifiks og herunder klitlandskabet vest for Grærup Langsø, som det tidligere tog sig ud set fra kirkens indgangsparti. – Alterkalk og disk er i pletsølv. Døbefonden er af marmor og formet som en alterkalk, mens prædikestolen er holdt i maurisk gotik. Stolestaderne er enkle træbænke med skrå ryglæn. – På væggen er i 1981 ophængt tretten små figurer af Jesus og de tolv apostle, sm er udskåret af et træ fra Varde gamle kirkegård af kunstmaler Peder Steens, Varde. – I 1970’erne ophængtes et tremastet kirkeskib Nebo. – Orglet er bygget i 1976 af Bruno Christensen og Sønner i Terkesbøl. Det er et kisteorgel og opstillet på vestpulpituret. – Klokken i spiret er støbt af Borchumer i Bochum i Tyskland 1901.

Børsmose Kirke har for nylig fået eget automatisk klokkespil, der dagligt ringer både solen op og ned i det næsten mennesketomme hedelandskab. – Sidst har det tidligere Børsmose Menighedsråd købt en projektør, som oplyser kirken udvendigt i adventsmåneden og til Hellig Trekonger.

Kilder & noter:
Danmarks Kirker – Ribe Amt af Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen, Nationalmuseet 1987, hæfte 16 side 1349 – 1350 med s/h illustrationer.

Et kirkejubilæum af Johs. Riger-Kusk i Vestjyder Fortæller 1979, side 27 - 30.

Børsmose kirke i 100 år af Anna Grethe Christensen, Aal Præstegaard 2002 (farvebilledet herover er kopieret fra dette lille hæfte).

St. Bricx – et katolsk krucifiks ved Brichgaard i Børsmose findes omtalt i Vardesyssel Aarbog 1984, side 42 – 43 og 104 (foto af katolsk salvekrukke).


Henvendelse til
Gert Ravn – Tlf.: 75.27.19.15
gert-ravn@mail.dk
www.aalsogn.dk