Kjærgaard Birks Tingbøger
1592 - 1680

Bd. 1.1 ekstrakter 1592-1609 - udgivet Aal 1990.

Bd. 1.2 ekstrakter 1609-1620 - er under udgivelse.

Bd. 1.3 ekstrakter 1621-1639 - er under udgivelse.

Bd. 2.1 ekstrakter 1640-1655 - udgivet Aal 1989.

Bd. 3.1 ekstrakter 1656-1680 - udgivet Aal 1988.

Bd. 4.1 registre til ekstrakter 1.1 (1592-1609) - udgivet Aal 2009.

Bd. 4.2 registre til ekstrakter 2.1 (1640-1655) - udgivet Aal 1989.

Bd. 4.3 registre til ekstrakter 3.1 (1656-1680) - udgivet Aal 1989.

Ovenævnte bøger kan hjemlånes gennem eget bibliotek.


Tinghøjen i Kjærgaard 2014, hvor Kjærgaard Birketing afholdtes fra 1578 - 1686 (Privat foto),
er nu beliggende lige vest for vejkrydset Filsøvej - Kærgårdvej


Kjærgaard Birks Tingbøger 1609 - 1612 i Vardesyssel Aarbog 2010.

Kjærgaard Birks Tingbøger 1615 & 1617 i Vardesyssel Aarbog 2011.

Henvendelse til kirkeguide
Gert Ravn – Tlf.: 75.27.19.15
gert-ravn@mail.dk
www.aalsogn.dk